Pierwsza uroczysta Sesja Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023

Dnia 20 listopada odbyło się pierwsze uroczyste posiedzenie nowo wybranej Rady Miejskiej oraz nowego Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.

Podczas inauguracyjnej sesji odbyło się zaprzysiężenie Radnych oraz Burmistrza. Tym samym od tego dnia formalnie zaczęły funkcjonować nowe władze w Sobótce.

Oprócz zaplanowanego porządku obrad rozszerzono plan o trzy dodatkowe punkty. Dzięki temu na sesji powołano przewodniczącego Rady, zastępce przewodniczącego Rady oraz ustalono skład osobowy poszczególnych komisji wraz z przewodniczącymi komisji oraz ich zastępcami.

Poniżej składy osobowe poszczególnych komisji oraz dwie bardzo ważne funkcje:

Zastępca Burmistrza: Ewa Fiedler- Łeńska

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sobótce: Hanna Piwowarska

Składy osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce

Przewodniczącym Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa został wybrany radny GRZEGORZ CHRZAN
Zastępca Przewodniczącego – radna EDYTA HAJDAMOWICZ
Członkami tej Komisji zostali wybrani:
Radna CZYŻ IWONA
Radna GAJEWSKA IRENA
Radny JURASZEK MAREK
Radny KOTWICA RAFAŁ
Radny ŁĘŻNIAK ALEKSANDER
Radna PODESZWA MARZENA
Radny SALTARSKI RYSZARD
Radna SĄCZAWA LIDIA
Radna SZCZĘCH – DROZD DANUTA

Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu została wybrana radna IRENA GAJEWSKA
Zastępca Przewodniczącego – radny ALEKSANDER ŁĘŻNIAK
Członkami tej Komisji zostali wybrani:
Radny KARCZEWSKI WALDEMAR
Radny KOCIŃSKI ANDRZEJ
Radny LADRA PAWEŁ
Radna SĄCZAWA LIDIA

Przewodniczącym Komisji Spraw Obywatelskich została wybrana radna DANUTA SZCZĘCH-DROZD
Zastępca Przewodniczącego – radny RAFAŁ KOTWICA
Członkami tej Komisji zostali wybrani:
Radna HAJDAMOWICZ EDYTA
Radny KOCIŃSKI ANDRZEJ
Radna PODESZWA MARZENA
Radna SĄCZAWA LIDIA

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany radny WALDEMAR KARCZEWSKI
Członkami tej Komisji zostali wybrani:
Radny CHRZAN GRZEGORZ
Radna CZYŻ IWONA
Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został wybrany radny MAREK JURASZEK
Zastępca Przewodniczącego – radny PAWEŁ LADRA

Członkami tej Komisji zostali wybrani:
Radny KARCZEWSKI WALDEMAR
Radny SALTARSKI RYSZARD

Jak można zauważyć powyżej, będę pracować w dwóch komisjach. W Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa (członek) oraz w Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (zastępca przewodniczącego).

W aktualnej kadencji pojawiły się małe zmiany. To znaczy każda sesja jest nagrywana w formie video i dostępna jest na platformie internetowej: https://sobotka.tv-polska.eu/ Dzięki temu każda zainteresowana osoba może zobaczyć pełny przebieg obrad.

Do nowości należy również zaliczyć platformę: http://rada.sobotka.pl/ na której możemy sprawdzić między innymi:

– profile Radnych,

– komisje (skład osobowy oraz zakres działania),

– głosowania z poszczególnych posiedzeń,

– interpelacje,

– kalendarz posiedzeń.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wpisz wynik w celu weryfikacji

Przesyłając ten formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu skontaktowania się z Tobą za pośrednictwem podanego adresu email oraz innych danych kontaktowych. Administratorem przetwarzającym podane dane jest Aleksander Łężniak. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów kontaktowych związanych z przesłanym przez ciebie zgłoszeniem oraz zgodnie z polityką prywatności tej strony.